Repetytorium maturalne Longman – rozsądny wybór dla przyszłego maturzysty

Ostatni rok nauki przed maturą to oprócz realizowania ostatnich punktów podstawy programowej również czas powtarzania zdobytej wcześniej wiedzy, systematyzowania jej i budowania poczucia pewności posiadania umiejętności sprawdzanych na egzaminie maturalnym. Egzamin z języka angielskiego wymaga dobrej znajomości bardzo dużego zakresu materiału – od elementarnej wiedzy zdobywanej jeszcze w szkole podstawowej po bardziej złożone i skomplikowane zagadnienia językowe. Repetytorium maturalne Longman pozwala powtórzyć całą wiedzę zdobytą w klasach poprzedzających klasę maturalną i zrealizować wszystkie wymogi programowe obowiązujące na tzw. “nowej maturze”.

Struktura repetytorium

Oba warianty Repetytorium maturalnego Longman (poziom podstawowy – materiał na poziomie B1 CEFR i poziom rozszerzony zawierający materiał na poziomie B2 CEFR) są zbudowane w ten sam przejrzysty i ułatwiający naukę sposób. Ich zasadnicza część podzielona jest na bloki tematyczne, z których każdy przybliża słownictwo dotyczące określonego zagadnienia (np. dział 1 – człowiek). W dalszej części każdego działu znajdują się ćwiczenia maturalne każdego typu (słuchanie, czytanie, środki językowe, pisanie, mówienie) a dodatkowo blok ćwiczeń dotyczący wybranego zagadnienia gramatycznego. Taki układ podręcznika umożliwia położenie szczególnego nacisku na poszerzanie zasobu słownictwa i wypracowywanie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

Materiały dodatkowe

Oprócz opisanych wyżej treści pozwalających do końca zrealizować podstawę programową z języka angielskiego, Repetytorium maturalne Longman zawiera jeszcze materiał przygotowujący wprost do obowiązującej formuły egzaminu maturalnego. Na początku książki znajdują się przykładowe zadania maturalne wraz ze wskazówkami co do metody ich rozwiązywania, zwroty przydatne przy tworzeniu wypowiedzi pisemnej, schemat wypowiedzi ustnej oraz omówione szczegółowo zadania gramatyczne.

Równie cenne materiały znajdują się na końcu książki, gdzie w prosty sposób omówiona jest cała gramatyka wymagana na poziomie, który realizuje podręcznik. Każde zagadnienie gramatyczne począwszy od przypomnienia konstrukcji i użycia poszczególnych czasów opatrzone jest kilkoma ćwiczeniami pozwalającymi utrwalić powtarzany materiał. Pod koniec tego modułu znajdują się ćwiczenia sprawdzające znajomość wszystkich czasów gramatycznych.

Cennym dodatkiem do książki jest płyta zawierająca zrealizowane na dobrym poziomie nagrania do ćwiczeń słuchowych spełniających kryteria zadań z modułu “słuchanie” na egzaminie maturalnym.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com